De makers

Museum Paulina Bisdom van Vliet in restauratie 2020-2022

Link naar deze digitale publicatie: https://bisdomvanvliet.nl/storage/uploads/2023/05/demakers.pdf

Het unieke woonhuismuseum dat Paulina Bisdom van Vliet ons bijna honderd jaar geleden naliet is tweeëneenhalf jaar gesloten geweest voor bezoekers, vanaf de kerst van 2019 tot aan het voorjaar van 2022. Het was een intensieve periode waarin het museum een grote onderhoudsbeurt en grondige restauraties op allerlei gebied heeft ondergaan. Om de bezoekers zo kort mogelijk te hinderen was besloten de benodigde werkzaamheden zoveel mogelijk te clusteren en zo ontstond ‘het restauratieproject’. Tijdens dit project hebben veel bedrijven en individuen zich aan het museum verbonden en zich met hart en ziel ingezet om de restauraties en het onderhoud zo succesvol mogelijk te doen slagen. En dat is gelukt! Dankzij deze specialisten, hun bereidheid tot onderlinge samenwerking en hun toegewijde inzet is het project, onder leiding van onze penningmeester/secretaris Ton Godschalk, bijzonder soepel verlopen met als resultaat dat het museum en zijn collectie er weer minstens 50 jaar tegen kunnen. Het bestuur wil 53 van deze partners in het zonnetje zetten met dit bescheiden, in digitale vorm uitgegeven boekje.

Haastrecht, 17 april 2023

Ancora Dupain
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Bisdom van Vliet

De makers