Privacyverklaring

Museum Paulina Bisdom van Vliet, gevestigd in Haastrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe wij dit doen, staat weergegeven in deze privacyverklaring. De verklaring is opgesteld op 25 mei 2018.

Contactgegevens

Museum Paulina Bisdom van Vliet

Bezoekadres:
Hoogstraat 166
2851 BE Haastrecht

Correspondentieadres:
Hoogstraat 164
2851 BE Haastrecht

Telefoon:
0182 - 50 13 54

E-mail:
info@bisdomvanvliet.nl

KvK-nummer:
41172146

Contactpersoon:
Marco Bakker, museumbeheerder

Persoonsgegevens die wij verwerken

Museum Paulina Bisdom van Vliet verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruikmaakt van onze diensten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een reservering bij ons doet voor een groepsrondleiding. Of als u een vraag stelt via het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Gegevensverwerking van jongeren onder de 16 jaar

Het is niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige?  Neem dan contact op met info@bisdomvanvliet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • betalingen te kunnen afhandelen;
  • te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • diensten te kunnen uitvoeren in opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Museum Paulina Bisdom van Vliet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Museum Paulina Bisdom van Vliet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als iemand bijvoorbeeld een reservering doet voor een groepsrondleiding, verwijderen wij de contactgegevens direct nadat de rondleiding heeft plaatsgevonden.

De gegevens van onze boekhouding bewaren we tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Museum Paulina Bisdom van Vliet verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Museum Paulina Bisdom van Vliet gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Paulina Bisdom van Vliet. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u toe te sturen. Of naar een andere, door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@bisdomvanvliet.nl.  Ook uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar dit e-mailadres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Museum Paulina Bisdom van Vliet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@bisdomvanvliet.nl.