Over het huis

Marcellus Bisdom van Vliet, de vader van Paulina, liet het woonhuis in Haastrecht bouwen in de periode 1874-1877. Het huis kwam te staan op de plek waar een eerder familiehuis van de Bisdoms had gestaan. Het was de bedoeling dat Marcellus hier ging wonen met zijn dochter Paulina en haar man Johan. Marcellus overleed echter al voor de oplevering. En vier jaar later stierf Paulina's echtgenoot. Paulina woonde daarna veertig jaar alleen, met haar personeel, in een pand met dertien kamers.

Oudste rode beuk van Nederland

Het huis heeft een architectuur die typerend is voor de periode omstreeks 1875. Het werd gebouwd door de Haagse aannemer Theodorus Hooft samen met de plaatselijke timmerman Cornelis Straver. De voor- en zijgevels werden op de funderingen van het oude familiehuis gezet. De achtergevel kwam iets verder naar achteren, richting de Hollandse IJssel. Daarbij werd rekening gehouden met de plaats van de rode beuk die daar volgens de overlevering in 1694 door de eerste Bisdom was neergezet. De beuk staat er nog altijd: fietsers en wandelaars staan er regelmatig vol bewondering even bij stil. Het is, voor zover bekend, de oudste rode beuk van Nederland.

Klassieke uitstraling

Het huis is zeven vensters breed en heeft twee bouwlagen onder het dak. De gevel heeft een klassieke uitstraling. De entree wordt benadrukt door de kroonlijst met consoles en balustrade. Op het sierbalkon boven de ingang staan twee tuinvazen met agaves: een verwijzing naar Franse en Italiaanse stadspaleizen. Beneden bevinden zich de woon- en dienstvertrekken. Boven werd geslapen en gewerkt.